" Gij hebt het om niet ontvangen, geeft het om niet "
   (Mattheus 10:8)

HOME  |  INHOUD  |  CONTACT  |  HELP    
Bijbelstudies Gratis
Christelijke boeken
Gratis
Christelijke e-boeken
Over ons
  Preken over belangrijke onderwerpen door Eerwaarde Paul C. Jong

 

Het Doopsel van Jezus is het Tegenbeeld van de
Zaligheid voor Zondaars


< 1 Petrus 3:20-22 >

“Waarin weinige (dat is acht) zielen behouden werden door het water. Waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt, niet die een aflegging is der vuiligheid des lichaams, maar die een vraag is van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus; Welke is aan de rechter hand Gods, opgevaren ten hemel, de engelen, en machten, en krachten Hem onderdanig gemaakt zijnde.”


Door wat werden wij
rechtvaardig?
Door de genade van God

We zijn op deze aarde geboren, maar God kon ons al eerder. Hij wist dat wij geboren zondaars zouden zijn en Hij redde alle gelovigen door Zijn doopsel, dat alle zonden van de wereld wegnam. Hij redde alle gelovigen en maakte hen Zijn volk.

Dit alles is het resultaat van de genade van God. Zoals het staat in Psalmen, ‘Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt?’ De ontvangers van Zijn bijzondere liefde zijn de verlosten die van alle zonden gered zijn. Dat zijn Zijn kinderen.

Wat waren wij, die enkel in het water en de Geest geloven, voordat we de kinderen van God werden, voordat we rechtvaardig werden, en voordat we gered werden en het recht verkregen om Hem Vader te noemen? Wij waren zondaars, slechts zondaars die in deze wereld geboren worden om 60-70 jaar te leven of als we gezond zijn, 70-80 jaar.

Voordat onze zonden weggewassen werden, en voordat we het geloof in het evangelie van het doopsel van Jezus en Zijn bloed hadden, waren we onrechtvaardige mensen die zeker ten gronde zouden gaan.

De apostel Paulus zei dat het aan Zijn genade te danken is dat hij was, zoals hij was. Het is dank zij Zijn genade dat we zijn zoals we nu zijn. We danken Hem voor Zijn genade. De Schepper daalde op deze wereld af en redde ons, ons Zijn kinderen makend, Zijn volk. Wij danken Hem voor de genade van de zaligheid van het water en de Geest.

Wat is de reden dat Hij ons toestaat Zijn kinderen te zijn, de rechtvaardigen? Is het omdat we mooi om naar te kijken zijn? Is het omdat we zo waardig zijn? Of is het omdat we zo goed zijn? Laat ons hierover nadenken en dank betuigen waar het nodig is.

De reden is dat God ons schiep om ons Zijn volk te maken en om ons in het koninkrijk der hemel met Hem te laten leven. God maakte ons Zijn volk om ons voor eeuwig met Hem te laten leven. Er is geen andere reden dat God ons zegende met het eeuwige leven. Het is niet waar dat Hij ons Zijn volk maakte omdat we beter uitzien, waardiger zijn, of een reiner leven lijden dan iedere andere schepping van Hem. De enigste reden is dat Hij van ons houdt.

“Waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt” (1 Petrus 3:21). “weinige (dat is acht) zielen werden behouden door het water”(1 Petrus 3:20).

Enkel een paar, een van een stad en twee van een familie zijn gered. Zijn wij beter dan anderen? Helemaal niet. Wij zijn helemaal niet bijzonder maar toch zijn wij gered geworden door ons geloof in het water en de Geest.

Het is een wonder onder de wonders dat wij gered zijn, en het is een onvoorwaardelijk geschenk en een zegening van God dat wij Hem onze Vader, onze Heer kunnen noemen. Dat kunnen we nooit ontkennen. Hoe kunnen we Hem onze Vader of onze Heer noemen als we nog steeds zondaars zijn?

Als we aan het feit denken dat we gered zijn, weten we dat God van ons houdt. Kunnen we Hem niet danken? We zouden zonder betekenis wedergeboren en gestorven zijn en allen naar de hel zijn gegaan als het niet voor Zijn liefde, Zijn zegening was. We danken God keer op keer voor Zijn zegen en de liefde die ons Zijn kinderen maakte en ons waardig in Zijn ogen maakte.DE KOSTBARE ZALIGHEID DIE ONS DOOR HET DOOPSEL VAN JEZUS GEGEVEN WERD


Waarom gingen
de mensen in de tijd van
Noach ten gronde?
Omdat zij niet in het water
(het doopsel van Jezus)
geloofden.

‘Er is ook een tegenbeeld dat ons behoudt, namelijk het doopsel.’ Er staat geschreven in 1 Petrus dat slechts acht zielen door water gered werden. Hoeveel mensen zouden er in Noach’s tijd geweest zijn? Er is geen manier om te weten te komen hoeveel er waren, maar laat ons eens aannemen dat er ongeveer een miljoen mensen waren. Slechts 8 mensen in Noach’s familie van de miljoen, zijn er gered.

De ratio zou tegenwoordig ongeveer hetzelfde zijn. Ze zeggen dat er nu meer dan 5 miljard mensen op aarde zijn. Hoeveel mensen hebben hun zonden laten wegwassen onder hen die tegenwoordig in Jezus geloven? Als we maar naar een stad zouden kijken, zouden er erg weinig van hen zijn.

In een stad van ongeveer 250.000 mensen, zouden er hoeveel zijn die van hun zonden verlost zijn - misschien 200? Wat zou de ratio dan zijn? Het zou betekenen dat minder dan een op duizend de zegen van de verlossing zou hebben ontvangen.

Er wordt geschat dat er ongeveer 12 miljoen Christenen in Korea zijn, inclusief de Katholieken. Hoeveel van hun zijn wedergeboren uit water en de Geest? We moeten in gedachten houden dat er in Noach’s tijd maar 8 van de gehele wereldbevolking gered zijn. We moeten weten en geloven, dat Jezus de zonden van iedereen die in Zijn doopsel gelooft, wegwaste.

Er zijn niet veel onder ons die geloven dat Jezus ons allen met Zijn doopsel en Zijn bloed aan het Kruis verlost heeft. Kijk naar het beroemde schilderij van ‘De herrijzenis van Jezus.’ Hoeveel herrezen mensen zijn erop te zien? Je kunt ze naar beneden zien komen van het kasteel van Jeruzalem naar de gedaante van Jezus, die Zijn armen wijd open heeft. Hoevelen van hen zijn theologen?

Tegenwoordig zijn er veel theologen in de wereld maar er zijn er maar weinig te vinden die weten van, en geloven in het doopsel van de verlossing. Sommige theologen zeggen dat de reden dat Jezus gedoopt werd, was omdat Hij nederig was, en sommigen zeggen dat Hij gedoopt werd om meer zoals de mens te worden.

Maar het staat in de Bijbel dat alle apostels, Petrus en Johannnes inbegrepen, getuigden van de overbrenging van de zonden aan Jezus door Zijn doopsel, en wij geloven het ook.

De apostels getuigen in de Geschriften ervan dat onze zonden aan Jezus waren doorgegeven door Zijn doopsel. Het is zo’n fantastisch getuigenis van de genade van God dat we verlost kunnen worden enkel door erin te geloven.ER IS GEEN ‘MISSCHIEN’ AAN HET DOOPSEL VAN DE VERLOSSING


Wie ontvangt God's
grenzenloze liefde?
De persoon die in het doopsel van
Jezus en Zijn bloed geloven

We neigen ertoe te geloven dat we gered zullen worden alleen maar door te geloven in Jezus. Alle sektes zijn overtuigd van de zaligheid in hun geloof, en vele mensen denken dat het doopsel van Jezus slechts een van hen is. Maar dat is niet waar. Onder de vele duizenden boeken die ik gelezen heb, heb ik niet één boek over de zaligheid kunnen vinden die de relatie tussen de verlossing in het doopsel en het bloed van Jezus en de zaligheid specifieerd.

Slechts 8 waren er in de tijd van Noach gered. Ik weet niet hoeveel er tegenwoordig gered zullen worden, maar waarschijnlijk niet veel. Zij die gered zullen worden zijn zij die in het doopsel en het bloed van Jezus geloven. Tijdens de bezoeken aan velen kerken, heb ik keer op keer gezien dat er zo weinigen zijn die het evangelie van het doopsel van Jezus, welke het evangelie van de waarheid is, prediken. Als we niet in de verlossing van het doopsel en het bloed van Jezus geloven, zijn we nog steeds zondaars. (Het maakt niet uit hoe trouw we de kerk bezoeken.) We kunnen ons hele leven lang trouw de kerk bezoeken. Maar als we nog steeds zonde in ons hart hebben, zijn we nog steeds zondaars.

Als we 50 jaar naar de kerk zijn gegaan maar nog steeds zonde in ons hart hebben, dan is het geloof van de 50 jaar niets dan valsheid. Het is veel beter om maar een dag van waar geloof te hebben. Onder hen die in Jezus geloven, worden enkel zij die het correcte geloof in de betekenis van het doopsel van Jezus en Zijn bloed hebben, toegelaten tot het koninkrijk van de hemel.

Het ware geloof is het geloof in het feit dat de Zoon van God naar deze wereld afdaalde en gedoopt werd om alle zonden van de wereld weg te nemen. Dit geloof lijdt ons naar het koninkrijk van de hemel. We moeten ook geloven dat Jezus aan het Kruis bloedde voor u en voor mij. We moeten dit ook weten om Hem te danken.

Wat zijn wij? Wij zijn de zonen van een man die Hij redde met Zijn doopsel en bloed. Hoe kunnen we Hem niet danken? Jezus werd in de Jordaan gedoopt toen Hij 30 jaar oud was om ons te redden. Hiermee nam Hij al onze zonden weg en ontving voor ons het oordeel aan het Kruis.

Als we hierover nadenken, kunnen we Hem alleen maar nederig danken. We moeten weten dat alles wat Jezus in deze wereld deed voor onze zaligheid was. Eerst daalde Hij naar deze wereld af. Hij werd gedoopt, en gekruisigd aan het Kruis, herrees na drie dagen uit de dood en zit nu aan de rechterhand van God.

De verlossing van God is voor iedereen van ons, zonder uitzondering. De zaligheid van Jezus is geheel voor u en voor mij. We prijzen God voor Zijn liefde en Zijn zegen.

We kennen een gospel dat als volgt gaat. “Er is een prachtig verhaal. Onder zovelen mensen in de wereld, ik ben het, die Zijn liefde en zaligheid heeft. Oh hoe wonderbaarlijk is Zijn liefde! Zijn liefde voor mij, Zijn liefde voor mij. Er is een prachtig verhaal. Onder zovelen in de wereld, zijn wij diegenigen die gered zijn, die Zijn volk werden. Wij dragen Zijn liefde. Oh de liefde van God, Zijn genade. Oh hoe wonderbaarlijk is Zijn liefde! Zijn liefde voor mij.”

Jezus daalde af om u en mij te redden, en de verlossing van Zijn doopsel is ook voor u en mij. Het evangelie is geen sprookje, het is de waarheid die ons uit ons leven van gesloof haalt en ons in het mooie koninkrijk van God brengt. Het geloof is de relatie tussen God en uzelf.

Hij kwam naar deze wereld om ons te redden. Hij werd gedoopt en ontving het oordeel aan het Kruis om onze zonden weg te wassen.

Wat een zegen is het als de gelovigen God hun Vader kunnen noemen! Hoe kunnen we in Jezus als onze Verlosser geloven en met ons geloof van zonde gered worden? Het is alles mogelijk door Zijn grenzeloze liefde voor ons. We zijn door Hem die ons het eerste liefhad, gered.JEZUS WASTE AL ONZE ZONDEN VOOR EENS EN VOOR ALTIJD WEG

“Want Christus lijdde ook voor zonden, het juiste en het onjuiste, dat Hij ons naar God mocht brengen” (1 Petrus 3:18). Jezus Christus werd voor onze verlossing gedoopt en stierf ooit aan het Kruis om u en mij, de onjuisten, te redden.


Zijn we voor eens en voor altijd
gered of doorlopend?
Voor eens en voor altijd

Om de noodzaak weg te nemen om voor God te staan voor ons oordeel, stierf Hij eens voor ons op deze aarde. Hij daalde af in deze wereld in de gedaante van een mens en waste geheel al onze zonden eens en voor altijd met Zijn doopsel weg, Zijn dood aan het Kruis en Zijn herrijzenis, zodat wij in het koninkrijk van de hemel voor God kunnen leven.

Gelooft u dat Jezus Christus ons geheel redde met Zijn doopsel en bloed? Als u niet in het evangelie van Zijn doopsel en bloed gelooft, kunt u niet gered worden. Omdat we zo zwak zijn, kunnen we niet wedergeboren worden als we niet geloven dat Jezus ons eens en voor altijd geheel van al onze zonden waste met Zijn doopsel en bloed.

Hij was gedoopt om al onze zonden weg te nemen en werd voor eens en voor altijd veroordeeld tot het Kruis voor ons. Jezus waste al de zonden van de zondaars voor eens en voor altijd met de verlossing van Zijn doopsel en bloed weg.

Het zou onmogelijk voor ons menselijke wezens zijn, om verlost te worden als wij iedere keer als wij zondigden, berouw moesten tonen, de hele tijd goed en hulpvaardig moesten zijn, en ook nog vele dingen aan de kerk moesten offeren.

Daarvoor is het geloof in het doopsel van Jezus en het bloed aan het Kruis een noodzaak voor onze zaligheid. We moeten geloven in het water en het bloed. We kunnen niet gewoon goede werken verrichten om zo wedergeboren te worden.

Het zou geen goed doen om goede pakken voor de armen te kopen of overheerlijk eten voor pastoors. Jezus redt slechts hen die in Zijn doopsel en Zijn bloed geloven. Als we geloven dat God ons redde door Jezus met Zijn doopsel en Zijn bloed voor eens en voor altijd, zullen we gered zijn.

Sommigen mogen denken dat, zelfs als God het zo in de Bijbel heeft gezegd, zij er een diepere gedachte aan moeten schenken. Dat moeten zij zelf weten. Maar we moeten in Zijn woord geloven zoals het geschreven staat.

In Hebreën 10:1-10, staat geschreven dat Hij ons allen tegelijk redde. Het is waar, dat God hen allen die in het doopsel en het bloed van Jezus geloofden, tegelijkertijd redde. We moeten het ook zo geloven. “Hij stierf eens, redde ons allen tegelijk. Oh Broeder, gelooft en u zult verlost worden. Leg uw last af onder het doopsel van Jezus.” Jezus redde ons van alle ongerechtigheid en zonde voor eens en voor altijd door eens gedoopt te worden en eens te bloeden.

“Het juiste voor het onjuiste” (1 Petrus 3:18). Jezus is God zonder zonde, die nooit gezondigd heeft. Hij daalde naar ons af in levende lijve om de mensen van hun zonden te redden. Hij werd gedoopt en nam alle zonden van de ongerechtigden weg. Hij redde ons van zonde en ongerechtigheid.

Alle zonden van de mensen vanaf hun geboorte tot aan de dood, waren aan Jezus doorgegeven toen Hij gedoopt werd, en iedereen werd gered van het oordeel toen Hij bloedde aan het Kruis en stierf. Hij werd gedoopt voor de zondaar en stierf in de plaats van de zondaars.

Dit is de verlossing van Zijn doopsel. Jezus redde iedereen van ons, die zondaars waren, voor eens en voor altijd. Hoe zwak wij allen zijn! Jezus verloste al onze zonden vanaf onze geboorte tot aan de dood en offerde Zichzelf voor het oordeel aan het Kruis. Wij die in Jezus geloven, moeten geloven dat Hij ons voor eens en voor altijd met Zijn doopsel en bloed redde.

Wij zijn zwak, maar Jezus is dat niet. Wij zijn niet trouw, maar Jezus wel. God redde ons voor eens en voor altijd. “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.” (Johannes 3:16) God gaf ons Zijn eniggeboren Zoon. Hij liet Zijn Zoon dopen om alle zonden van de wereld aan Hem door te geven zodat Hij het oordeel voor alle menselijke wezens kon ontvangen.

Wat een wonderbaarlijke zaligheid is dit! Wat een wonderbaarlijke liefde is dit! We danken God voor Zijn liefde en zaligheid. God redt hen die in het water en het bloed van Jezus geloven: het doopsel van Jezus en het feit dat Jezus de Zoon van God is.

Daarom kunnen zij die in Jezus geloven, gered worden door te geloven in de waarheid van het doopsel en het bloed van Jezus en kunnen ze als de rechtvaardigen het eeuwigdurende leven hebben. We moeten het allemaal geloven.

Wie redde ons? Was het God die ons redde, of was het een van Zijn scheppingen de ons redde? Het was Jezus, die God is, die ons redde. We werden gered omdat we in de verlossing van God geloofden en dit is de zaligheid van de verlossing.JEZUS IS DE HEER VAN DE ZALIGHEID

Wat is de betekenis
van 'Christus'?
De Priester, de Koning,
en de Profeet

Jesus Christus is God. Jezus betekent de Verlosser, en Christus betekent ‘iemand die gezalfd is’. Zoals Samuel Saul zalfde in het Oude Testament, koningen werden gezalfd, priesters werden gezalfd en als een profeet wilde profeteren, moest hij gezalfd worden.

Jezus kwam in deze wereld en werd voor drie taken gezalfd: die van de Priester, de Koning, en de Profeet. Als de hemelse Priester, werd Hij gedoopt om alle zonden van de mens op Zich te nemen in plaats van alle schepsels.

Gehoorzamend aan de wil van Zijn Vader, bood Hij Zichzelf aan als het offer voor de Vader. “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader behalve door Mij.” Jezus redde hen die in Hem geloven door al onze zonden weg te nemen door Zijn doopsel en door gekruisigd te worden.

“Want de ziel van het vlees is in het bloed; daarom heb Ik het u op het altaar gegeven, om over uw zielen verzoening te doen; want het is het bloed, dat voor de ziel verzoening zal doen.” (Leviticus 17:11) Jezus bloedde na Zijn doopsel aan het Kruis; alzo Zijn leven opofferend voor God als de loon voor onze zonden zodat wij gelovigen gered konden worden.

Hij herrees drie dagen nadat Hij aan het Kruis stierf en Hij predikte het evangelie aan de zielen die in de gevangenis opgesloten zaten. Zij die nog niet verlost zijn, zijn als spirituele gevangenen in een gevangenis van zonde, en tot hen predikte Jezus het evangelie van de waarheid, het evangelie van het water en het bloed. God heeft ons het evangelie van het water en de Geest gegeven om ons te redden. Iedereen die erin gelooft is wedergeboren.HET DOOPSEL EN HET BLOED VAN JEZUS REDDEN ZONDAARS


Jezus Christus is onze Verlosser, zoals getuigt in 1 Petrus 3:21 staat, “Waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt, niet die een aflegging is der vuiligheid des lichaams, maar die een vraag is van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus”. De apostel Petrus getuigde dat Jezus de Verlosser was en dat Hij door het water van het doopsel kwam en het bloed.


Hoe kunnen we een
goed geweten hebben
voor God?
Door geloof te hebben in het
doopsel en het bloed
van Jezus

Jezus waste alle zonden van alle zondaars weg door deze zonden door Zijn doopsel op Zich te nemen. Gelooft u in het doopsel van Jezus? Gelooft u dat onze harten schoon gewassen zijn van alle zonden door het doopsel van Jezus? Onze harten zijn schoon gewassen van alle zonden maar ons vlees zondigt nog steeds.

‘Iemand is verlost’ betekent niet dat hij niet meer zal zondigen. We zondigen. Maar ons hart blijft schoon van zonde door ons geloof in Zijn doopsel. Het betekent niet “niet die een aflegging is der vuiligheid des lichaams, maar die een vraag is van een goed geweten tot God” (1 Petrus 3:21).

Hoe kan ik niet in Hem geloven terwijl Jezus mijn zonden wegwaste, en God het oordeel voor mij aangenomen heeft! Hoe kan ik niet in Hem geloven terwijl ik weet dat Jezus, die God is, me gered heeft door Zijn doopsel en bloed! We zijn gered voor God en nu is ons geweten rein. We kunnen niet méér voor God zeggen dat Jezus niet geheel onze zonden heeft weggewassen dan dat we kunnen zeggen dat God niet van ons houdt.

Ons geweten is uiterst gevoelig en het vertelt ons wanneer we iets verkeerds doen. Als ons geweten zelfs maar een beetje spreekt, dan kunnen we niet geheel vrij van zonde zijn zonder in het doopsel van Jezus te geloven. Dat is de enigste manier om een goed geweten te hebben.

Als ons geweten spreekt, dan betekent het dat er iets verkeerd is. Het water van Jezus’ doopsel wast alle viezigheid van zonde weg. Jezus nam al onze zonden weg met Zijn doopsel en waste ons rein. Als we dit werkelijk geloven, kan ons geweten ook werkelijk gereinigd worden. Hoe kan ons geweten gereinigd worden? Door te geloven in het doopsel en het bloed van Jezus. Iedereen heeft vanaf de geboorte een kwaad en vies geweten. Maar als we geloven dat al onze zonden aan Jezus waren doorgegeven, kunnen we die vlek uitwissen.

Dit is het geloof van de wedergeborenen. Het is niet iets dat je bewust toegeeft. Is uw geweten rein? Is het rein omdat u een goed leven heeft geleid, of is het rein omdat al uw zonden aan Jezus waren doorgegeven en u in Hem gelooft? Enkel door dit geloof kunt u een zuiver geweten verkrijgen.

Er zijn woorden vol leven en woorden zonder leven. Hoe kan het geweten van alle mensen gereinigd worden? De enigste manier waarop we rechtvaardig kunnen zijn en een rein geweten kunnen hebben, is om te geloven in de gehele verlossing door Jezus.

Wanneer we geheiligd worden door in Zijn doopsel te geloven, betekent dat niet het weghalen van de vuiligheid van het vlees, maar het antwoord van een goed geweten tegenover God. Daarom kwam Hij en werd gedoopt en stierf aan het Kruis en herrees van de dood en zit nu aan de rechterhand van God.

Als de tijd komt, zal Hij weer naar deze wereld komen. “Alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde, om veler zonden weg te nemen, zal ten anderen male zonder zonde gezien worden van degenen, die Hem verwachten tot zaligheid.” (Hebreën 9:28). Wij geloven dat Hij zal komen om ons, die vol verwachting op Hem wachten, mee te nemen, wij die in Zijn doopsel en bloed geloven.EEN KLINISCH EXPERIMENT VAN GELOOF


Kunnen we gered
worden zonder het doopsel
van Jezus?
Nooit

We verrichtten onverwachts een klein klinisch experiment in onze Taejon Kerk.

Dominee Park van de Taejon kerk zei tegen een echtpaar, dat er geen zonde in de wereld was maar hij er niet in slaagde de betekenis van het doopsel van Jezus te onthullen. De man sliep gewoonlijk tijdens de preken als hij andere kerken had bezocht omdat alle pastoors het evangelie predikten terwijl ze de verlossing door het doopsel van Jezus weglieten, de man dus dwingend iedere dag berouw te tonen.

Maar hier in onze Taejon kerk, luisterde hij naar iedere preek met beide ogen wijd open omdat hem verteld was dat al zijn zonden aan Jezus waren doorgegeven. Dit maakte het voor zijn vrouw gemakkelijk om hem over te halen met haar naar de kerk te gaan.

Op een dag zat hij in de kerk en hij hoorde Romeinen 8:1. “Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest.” Toen dacht hij meteen, ‘Ah, als iemand in Jezus gelooft, is hij zonder zonde. Omdat ik in Jezus geloof, ben ik ook zonder zonde.’

Dus belde hij zijn schoonbroer en velen van zijn vrienden en zei, “Heb je zonde in je hart? Dan is je geloof niet correct.” Hiermee was dominee Park in het verlies. De man wist niet van het doopsel van Jezus maar hij hield tegen iedereen vol, dat hij nu zonder zonde was.

Toen kreeg het echtpaar problemen. De vrouw was vroeger trouwer maar ze had nog steeds zonde in haar hart, terwijl haar echtgenoot zei dat hij zonder zonde was. De echtgenoot ging slechts enkele keren naar de kerk maar hij bleef volhouden dat hij zonder zonde was.

De vrouw was ervan overtuigd dat zij beiden nog zonde in hun hart hadden. Zij kregen ruzie hierover. De echtgenoot bleef volhouden dat hij zonder zonde was omdat ‘er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn’. En de vrouw argumenteerde dat zij nog steeds zonde in haar hart had.

Toen op een dag zijn vrouw zo gepikeerd hierover was besloot ze haar pastoor te vragen wat hij ermee bedoelde, dat alle zonden aan Jezus waren doorgegeven.

Dus op een dag na de avonddienst, stuurde zij haar man naar huis en confronteerde ze dominee Park met de vraag. Ze zei, “Ik weet dat u ons iets probeert te zeggen, maar ik ben er zeker van dat een belangrijk deel verborgen is. Zegt u me alstublieft wat het is.” En dominee Park vertelde haar van de wedergeboorte uit water en de Geest.

Toen realizeerde ze zich meteen waarom er in Romeinen 8:1 geschreven staat: “Er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn”. Ze geloofde het meteen en was gered. Ze realizeerde zich uiteindelijk dat al onze zonden aan Jezus waren doorgegeven door Zijn doopsel zodat diegenigen die in Christus zijn, niet veroordeeld worden.

Ze begon de geschreven woorden te begrijpen. Uiteindelijk had ze ontdekt dat de sleutel tot de verlossing het doopsel van Jezus was en dat we rechtvaardig kunnen worden door de verlossing van het doopsel.

De echtgenoot was niet naar huis gegaan maar wachtte buiten op haar. Hij vroeg: “Ben je nu verlost?”

Toen luisterde hij naar wat de pastoor zijn vrouw had verteld en hij werd er zelf verward van. Hij had nooit tevoren van het evangelie van Jezus’ doopsel gehoord. Hij was er zeker van dat hij geen zonde meer in zijn hart had zelfs zonder het doopsel van Jezus. Dus toen zij thuis waren, maakten zij weer ruzie.

Deze keer was het omgekeerd. De vrouw vroeg haar echtgenoot of hij zonde in zijn hart had of niet. Ze vroeg hem hoe hij zonder zonde kon zijn als hij niet in het doopsel van Jezus geloofde. Ze dwong hem diep in zijn geweten te kijken. Terwijl hij zijn geweten onderzocht, realizeerde hij zich dat hij nog steeds zonde in zijn hart had.

Dus ging hij naar dominee Park en biechtte dat hij zonde in zijn hart had. En hij vroeg, “Wanneer ze hun handen op het hoofd van de zondebok legden, was dat voor of nadat ze het doodden.” Hij had nooit van het evangelie van het water en de Geest gehoord. Dus was hij ontzettend verward.

Dat was het punt van dit spirituele experiment. Jezus moest gedoopt worden om alle zonden van de wereld aan Hem door te geven. Slechts dan kon Hij aan het Kruis sterven omdat de loon van de zonde de dood is.

“Legden zij hun handen op het hoofd van de offergave voor of nadat het werd gedood?” Hij vroeg dit omdat hij verward was over het opleggen van handen en het doopsel van Jezus. Dus legde dominee Park de verlossing van het doopsel van Jezus aan hem uit.

Op die dag, hoorde de man voor het eerst het evangelie van het water en de Geest en was verlost. Hij hoorde het evangelie maar een keer en was verlost.

Dat was het experiment over het weglaten van het doopsel van Jezus. We kunnen zeggen dat we geen zonde hebben maar we hebben zeker nog zonde in ons hart zonder het doopsel van Jezus. Mensen zeggen gewoonlijk dat Jezus alle zonden wegwaste door aan het Kruis te sterven, maar slechts zij die in het doopsel en het bloed van Jezus geloven, kunnen voor God zeggen dat zij geen zonde hebben.

Dominee Park bewees met dit echtpaar, dat we niet geheel verlost van onze zonden kunnen worden zonder de verlossing door het geloof in het doopsel van Jezus.HET TEGENBEELD VAN DE ZALIGHEID: HET DOOPSEL VAN JEZUS


Wat is het tegenbeeld
van zaligheid?
Het doopsel van Jezus

“Er is ook een tegenbeeld die ons behoudt, namelijk het doopsel.” Jezus daalde af in onze wereld om alle zonden van de wereld weg te wassen, om ons geweten zo wit als sneeuw te maken. We zijn gereinigd van alle zonden omdat Jezus ze allen op Zich nam door Zijn doopsel. Hij redde ons met Zijn doopsel en het bloed. Daarvoor zouden alle schepsels voor Hem moeten knielen.

Wilt u meer weten over de wedergeboorte van het water en de Geest? Klik dan op de onderstaande banner om uw gratis boek over de wedergeboorte van het water en de Geest te ontvangen.
To be born again

We zijn gered door in Jezus te geloven. We worden God’s kinderen en gaan naar de hemel door in Jezus te geloven. We worden rechtvaardig door in Jezus te geloven. We zijn het koninklijke priesterambt. We noemen God onze Vader. We leven in deze wereld maar we zijn koningen.

Gelooft u werkelijk dat God diegenigen onder ons redde die in de verlossing van het water en de Geest geloven? Onze verlossing kan nooit compleet zijn zonder het doopsel van Jezus. Het ware geloof dat God en Jezus erkennen is het geloof in het evangelie van de redding van ons door Jezus’ doopsel, Zijn Kruis en de Geest. Dit is het enige ware geloof.

Onze zonden waren weggewassen toen Jezus ze met Zijn doopsel wegnam en al onze zonden werden afbetaald toen Hij aan het Kruis bloedde. Christus Jezus redde ons met het water en de Geest. Ja! We geloven!

Terug naar lijst

 


Afdrukbare versie   |  

 
Bible studies
    Preken
    Verklaring van geloof
    Wat is het evangelie?
    Bijbelse uitdrukkingen
    Veel gestelde vragen over het Christelijke Geloof
 

   
Copyright © 2001 - 2018 The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.